Όταν η αγάπη για το ψάρεμα, τη θάλασσα και τα γλυκά νερά συναντούν την αρθρογραφία, τη φωτογραφία, το βίντεο, τη διάθεση για μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών τότε μόνο δημιουργείται μια τέτοια σελίδα.