Cover

Όμιλοι

Δυναμική Άπνοια (Με ή Χωρίς πέδιλα): Διεθνής Κανονισμός Έκδοση 2017

ΤΜΗΜΑ 1—————————–

 • Ορισμοί____________________________
 • Άπνοια:

O όρος <<Άπνοια>> περιγράφει ένα αθλητικό γεγονός, όπου ο αθλητής κρατάει την  αναπνοή του, διατηρώντας το πρόσωπό του κάτω από την επιφάνεια του νερού.

 1.1.3 Δυναμική  Άπνοια:

Είναι το αγώνισμα, όπου ο αθλητής προσπαθεί να καλύψει τη μέγιστη οριζόντια απόσταση, κρατώντας το σώμα του κάτω από την επιφάνεια του νερού, με άπνοια, με ή χωρίς πτερύγια.

    Αυτό το αγώνισμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πισίνα κολύμβησης ή  σε λίμνη – θάλασσα, με χρήση πτερυγίων (διπλά ή μονοπέδιλο) ή άνευ. Όταν χρησιμοποιούνται

    πέδιλα θα πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο από τη μυϊκή δύναμη του αθλητή, χωρίς τη χρήση κάποιου μηχανισμού  έστω  και αν αυτός ενεργοποιείται   μυϊκά.

  Στο αγώνισμα με διπλά πτερύγια, δεν παίζει ρόλο μόνο το υλικό, αλλά και ο τρόπος  πεδιλιάς (απαγορεύεται  ο δελφινισμός, επιτρέπεται μόνον εντός της ζώνης των  3 μέτρων για τα γυρίσματα των αθλητών στους τοίχους της πισίνας).

    1.1.4 Απώλεια Συνείδησης-Υποξία (Black Out):

Απώλεια Συνείδησης, (συχνά αναφέρεται και σαν  Black out) είναι μια σοβαρή κατάσταση κατά την οποία ο αθλητής  χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να μείνει στην επιφάνεια ή να σταθεί όρθιος. Την απώλεια συνείδησης πρέπει να την διαχωρίσουμε από την Απώλεια Κινητικού ελέγχου  (αναφέρεται και σαν Samba).

    1.1.5 Χρήση αρσενικού γένους

               Στο κείμενο που ακολουθεί θα χρησιμοποιούνται προσδιορισμοί στο αρσενικό φύλλο. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για οικονομία χώρου, και αποφυγή παράξενων εκφράσεων. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι όλα τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα, σε όλους τους ρόλους μπορούν να ανήκουν και στα δύο φύλλα.

    1.1.6 Ποινές:

Οποτεδήποτε παραβιάζεται ένας κανόνας, με τρόπο που δε συνεπάγεται ακύρωση, (αυτή ή ελάχιστη παραβίαση καθορίζεται στα επακόλουθα άρθρα) δίδεται ποινή. Η ποινή σημαίνει αφαίρεση 5 (πέντε) μέτρων από την επίδοση του αθλητή.

    1.1.7 Παραβίαση των κανονισμών.

                        Η παραβίαση των κανονισμών επιφέρει  ακύρωση εκτός αν  καθορίζεται  διαφορετικά σε συγκεκριμένο άρθρο.        

  1.1.8  Επίσημοι αγώνες και προσπάθειες επίτευξης ρεκόρ υπόκεινται στις διαδικασίες της τελευταίας έκδοσης  των  “Procedures of Championships” and “Contract for Record Attempts” documents.

ΤΜΗΜΑ 2————————–

2.1 Τεχνικά θέματα………………………………………

2.1.1  Κατηγορίες, υλικά και εξοπλισμός αθλητών

2.1.1.1  Κατηγορίες

   2.1.1.1.1  Οι επίσημοι αγώνες οργανώνονται για άνδρες και/ή για γυναίκες.

2.1.1.2 Εγκεκριμένος εξοπλισμός

2.1.1.2.1  Διπλά πέδιλα ή μονοπέδιλα χωρίς περιορισμό διαστάσεων και υλικών.

2.1.1.2.2  Ο αριθμός του αθλητή επικολλάται στα πέδιλα (πάνω ή/και κάτω) 

2.1.1.2.3  Η μάσκα ή τα γυαλάκια πρέπει να είναι διάφανα, ώστε οι κριτές να μπορούν να διακρίνουν τα μάτια 

2.1.1.2.4  Κλιπ μύτης

2.1.1.3  Βοηθητικός εξοπλισμός

 2.1.1.3.1  Επιτρέπεται η χρήση στολής από νεοπρέν  ή άλλο υλικό.

 2.1.1.3.2  Οι αθλητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προσωπικό τους έρμα.   

 Αν χρησιμοποιούνται βάρη, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν πόρπη ταχείας απελευθέρωσης και να τα φοράνε πάνω από τη στολή τους. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να έχουν κρυμμένα βάρη κάτω από τη στολή τους. Η παραβίαση αυτού του κανόνα οδηγεί σε ποινή. Οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αφήσουν τα βάρη τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ή κατά το πρωτόκολλο επιφανείας.

 2.1.1.3.3  Σε όλους τους αγώνες και τα διεθνή πρωταθλήματα  επιτρέπεται η  διαφήμιση πάνω στη μάσκα και τα πέδιλα χωρίς εξαίρεση.

 2.1.1.3.4  Η διαφήμιση επιτρέπεται επίσης στα ρούχα, αλλά παρόλα αυτά   γίνεται σαφές ότι στους διεθνείς αγώνες, οι αθλητές υποχρεούνται να  συμμετέχουν στις τελετές με τις επίσημες στολές της εθνικής τους ομάδας.

 2.1.1.3.5  Η χρήση Οξυγόνου απαγορεύεται αυστηρά. Ο αθλητής που θα  αποδειχθεί ένοχος για χρήση Οξυγόνου ή μείγματος αερίων εμπλουτισμένο σε  Οξυγόνο, αμέσως ακυρώνεται και υποβάλλεται στη διαδικασία αναστολής  συμμετοχής σε αγώνες και πρωταθλήματα της CMAS, για την περίοδο που θα  οριστεί  από την Ομοσπονδία. 

2.1.2  Οργάνωση του χώρου των αγώνων

2.1.2.1  Οι αγώνες δυναμικής άπνοιας σε κολυμβητικές πισίνες, πρέπει να γίνονται σε 50 μέτρα πισίνα (αγώνας με πέδιλα), και  25 η 50 μέτρα πισίνα(αγώνας χωρίς πέδιλα), με ελάχιστο βάθος 1.40 (ένα μέτρο σαράντα εκατοστά) και ελάχιστο 6 (έξη) διαδρομές.

    2.1.2.2  Αυτές οι μετρήσεις πρέπει να επαληθευτούν και  να επικυρωθούν από τον  Αρχικριτή της CMAS.

 • Ο κριτής που ανακοινώνει την εκκίνηση πρέπει να έχει μικρόφωνο για τις προφορικές εντολές.                    

Μπορούν να ορισθούν μέχρι 4 (τέσσερις) περιοχές αγώνα στην ίδια  πισίνα. Οι δυο εξωτερικές ακριανές διαδρομές της πισίνας  ΔΕΝ είναι αποδεκτές για περιοχές αγώνα σε επίσημα διεθμη πρωταθλήματα. Είναι υποχρεωτικό σε

 • διεθνή πρωταθλήματα η/και σε περιπτώσεις κατοχύρωσης ρεκόρ αν χρησιμοποιηθούν διαδρομές δίπλα στην όχθη,( επειδή δεν επιτρέπεται η έξοδος στα πλακάκια της όχθης), πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν γραμμή επίπλευσης (floating line) πριν την όχθη άλλως θα χρησιμοποιείται η δεύτερη διαδρομή
 • Εάν χρησιμοποιηθούν πολλές διαδρομές η κατανομή γίνεται με κλήρωση.

    2.1.2.6   Για να βοηθηθούν οι κριτές στις αποφάσεις τους, μπορεί να συνυπάρχει  επίσημο βίντεο του αγώνα, που γράφει την επίδοση του αθλητή από την επιφάνεια και

    αν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, ακόμη ένα υποβρυχίως.

    2.1.3  Χώρος των αγώνων

    2.1.3.1   Το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι  εμφανώς οριοθετημένο, μέσα κι έξω από την πισίνα.

    2.1.3.2   Αν η πλέον ακριανή διαδρομή έχει  ακατάλληλα  χαρακτηριστικά για  τις  ανάγκες του αγώνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επόμενη.

    2.1.3.3   Σε περίπτωση που ο αγώνας διεξάγεται σε μια διαδρομή Η περιοχή του αγώνα στα δεξιά (αριστερά)  της άκρης της πισίνας θα αποτελείται  από τρείς συνεχόμενες διαδρομές. Η πρώτη, κοντινότερα στην άκρη είναι για τον διαγωνιζόμενο αθλητή. Η αμέσως επόμενη, στα αριστερά (δεξιά) του είναι για τους βοηθούς και η αμέσως επόμενη, στα αριστερά (δεξιά)   για τον επίσημο κινηματογραφιστή (video) και τους φωτογράφους.

    2.1.3.4  Ένα σήμα «Τ», τουλάχιστον 20(είκοσι) εκατοστών πλάτους, πρέπει να είναι  τοποθετημένο στον πυθμένα της πισίνας, σε απόσταση 2 (δύο) μέτρων μετά την εκκίνηση και πριν τη στροφή (τοίχος).

    2.1.3.5  Πρέπει να υπάρχει μία γραμμή στο κέντρο της πισίνας που να σημειώνει το 25ο (εικοστό πέμπτο) μέτρο της διαδρομής.

 • Αν το σημείο έναρξης της πισίνας είναι βαθύτερο από 1,40 (ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά), τότε πρέπει να υπάρχει κινούμενος βατήρας (πλατφόρμα) για να στέκεται πάνω ο αθλητής.

2.1.4 Καταμέτρηση της απόστασης και  όργανο μέτρησης

2.1.4.1 Η μέτρηση της απόστασης γίνεται στο σημείο που οι αεροφόροι οδοί του αθλητή εξήλθαν από το νερό. Η μέτρηση γίνεται με μια μετροταινία στην όχθη της πισίνας. 

2.1.4.2  Άλλα συστήματα αυτόματης μέτρησης  που έχουν εγκριθεί από την CMAS ή έχουν  κατασκευαστεί από την οργανώτρια ομοσπονδία, και έγιναν δεκτά από τον  αρχικριτή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στον αγώνα

2.1.5   Χώρος προθέρμανσης

2.1.5.1  Οι υπόλοιπες διαδρομές από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2.1.3.4  αφιερώνονται  στην προθέρμανση-προετοιμασία. 

2.1.5.2  Ο χώρος προθέρμανσης καταλαμβάνεται από τους αθλητές που προετοιμάζονται για τον αγώνα, υπό την επίβλεψη του κριτή  προθέρμανσης.

2.1.6  Απώλεια συνείδησης- Υποξία (Black Out)

2.1.6.1  Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης, ο υπεύθυνος κριτής δίνει εντολές στους βοηθούς ασφαλείας να δράσουν και να βγάλουν τον αθλητή έξω, πράξη η οποία επιφέρει και σημαίνει DQ . 

2.1.6.2  Η απώλεια συνείδησης-Υποξία (Black Out )οδηγεί στην ακύρωση του αγωνιζομένου στη συγκεκριμένη προσπάθεια και από όλα τα γεγονότα της τρέχουσας διοργάνωσης.

2.1.7  Βοηθοί των αθλητών

2.1.7.1  Προπονητές και συνοδοί των αθλητών απαγορεύεται να κυκλοφορούν γύρω από την όχθη της πισίνας. Παραβίαση του κανονισμού οδηγεί σε αποβολή τους από τον χώρο των αθλητών.

2.1.7.2  Μόνο ο Αρχικριτής μπορεί να επιτρέψει σε προπονητή να εισέλθει σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος. 

2.2  Κριτές και προσωπικό της οργάνωσης

2.2.1  Γενικά

2.2.1.1  Οι κριτές και το προσωπικό πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις τους με αυτόνομο τρόπο  και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, εκτός αν  ορίζεται αλλιώς στους κανονισμούς.  

2.2.1.2  Οι κριτές και το προσωπικό είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία και  διεξαγωγή  του αγώνα. 

2.2.1.3  Σύνθεση της κατάστασης κριτών και προσωπικού

Η κατάσταση έχει ως ακολούθως:

 • Αρχικριτής οριζόμενος για τα Διεθνή πρωταθλήματα της CMAS από την CMAS.
 • Κριτής υπεύθυνος για το χώρο των αγώνων
 • Κριτής επιφανείας.
 • Κριτής προθέρμανσης.
 • Κριτής τεχνικής και ασφαλείας.
 • Γραμματεία του αγώνα.
 • Ιατρική βοήθεια.
 • Άλλοι βοηθοί 

2.2.1.4  Για τα παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα πρέπει να να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ορισμένοι κριτές(αρχικριτής και κριτής επιφανείας). Ο αρχικριτής δεν επιτρέπεται να είναι ιδιας εθνικότητας με τον διοργανωτή

2.2.1.5 Η ομάδα των κριτών και του προσωπικού, με εξαίρεση τον  αρχικριτή, τοποθετείται  στη θέση της από τον οργανωτή. Είναι απόλυτα υπεύθυνη για την προετοιμασία και διεξαγωγή των αγώνων. 

2.2.2  Αρχικριτής……………………………………………………..

2.2.2.1  Για τα Διεθνή πρωταθλήματα της CMAS ο Αρχικριτής  προτείνεται από την επιτροπή άπνοιας  και εγκρίνεται από την CMASExecutive Bureau. Για τα Εθνικά Πρωταθλήματα προτείνεται από την Επιτροπή Άπνοιας και εγκρίνεται από την ΕΟΥΔΑ.

 2.2.2.2  Αυτός έχει απόλυτο έλεγχο και αρμοδιότητα πάνω σε όλους τους επίσημους κριτές-βοηθούς. Πρέπει να εγκρίνει τις θέσεις τους και να τους δώσει οδηγίες, για τους επί μέρους κανονισμούς που αφορούν τον αγώνα.

2.2.2.3  Η αποστολή του είναι:

 • Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων – οργάνωσης του αγώνα.
 • Έλεγχος και έγκριση των διαπιστευτηρίων των συμμετασχόντων, που αφορούν την δυνατότητα συμμετοχής τους.
 • Έλεγχος και έγκριση των εγγράφων συμμετοχής και ορισμός της σειράς εκκίνησης των  αθλητών.
 • Έγκριση και υπογραφή των αποτελεσμάτων πριν την δημοσίευση.

2.2.2.4  Πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ο κανονισμός και οι αποφάσεις της CMAS ακολουθήθηκαν και πρέπει να λύσει όλες τις ερωτήσεις- απορίες  της οργάνωσης του αγώνα όταν οι κανονισμοί δε δίνουν λύση. 

2.2.2.5  Πρέπει να βεβαιώσει ότι όλοι οι αναγκαίοι επίσημοι- υπεύθυνοι είναι στις ορισμένες τους θέσεις. Μπορεί να ορίσει αντικαταστάτες για απόντες κριτές και για αυτούς που δεν είναι επαρκείς στα καθήκοντά τους ή που δεν ανταποκρίνονται στο έργο που τους έχει ανατεθεί. Μπορεί να ορίσει αναπληρωματικούς βοηθούς αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

2.2.2.6  Δίνει την εξουσιοδότηση στον αφέτη να δώσει το σήμα εκκίνησης αφού βεβαιωθεί ότι τα μέλη της ομάδας των κριτών είναι στις θέσεις τους και έτοιμοι.

2.2.2.7  Μπορεί να αποφασίσει ότι έγινε λάθος στην εκκίνηση και να ξαναδώσει νέα εκκίνηση.              

2.2.2.8  Ο Αρχικριτής έχει το δικαίωμα να αναβάλει ή να αναστείλει , τον αγώνα σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπως απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες (περίπτωση εξωτερικής πισίνας ή θάλασσας και λίμνης) ή αν η τοποθεσία του αγώνα δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις απαιτήσεις των κανονισμών.

2.2.2.9  Ο Αρχικριτής μπορεί να ακυρώσει οποιονδήποτε αθλητή, για κάποια παραβίαση των κανονισμών που εκείνος προσωπικά παρατηρεί ή για την οποία ενημερώθηκε από άλλους αρμόδιους.

2.2.3 Κριτής χώρου αγώνων………………………………………

 2.2.3.1  Ο κριτής υπεύθυνος για τον χώρο των αγώνων τοποθετείται στην άκρη της πισίνας.

2.2.3.2  Έχει καθήκον να οργανώνει τη δραστηριότητα των άλλων κριτών του χώρου αγώνα. Είναι υπεύθυνος  για αλλαγές κριτών και βοηθών ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου του.  

2.2.3.3  Δίνει την εκκίνηση της προσπάθειας για κάθε αθλητή και επιβλέπει την σειρά των προσπαθειών. 

2.2.3.4   Λαμβάνει από τον κριτή επιφανείας το έρμα μέτρησης της απόστασης, στο τέλος της προσπάθειας του αθλητή και σημειώνει την απόσταση στο φύλο του αγώνα.

2.2.3.5  Λαμβάνει τις σημειώσεις παραβίασης των κανονισμών που παρατηρήθηκαν από άλλους κριτές με την πιθανή πρόταση κύρωσης ή ακύρωσης που πρέπει να αποφασισθεί. 

2.2.3.6  Λαμβάνει τις ενστάσεις των αρχηγών των συμμετεχόντων ομάδων.

2.2.3.7   Στο τέλος της συνάντησης, θα  πρέπει:

 • 2.3.7.1 να ζητήσει την παρέμβαση του Αρχικριτή  και των κριτών που έχουν αρμοδιότητα να εξετάσουν τις ενστάσεις.
 • 2.3.7.2 να εφαρμόσει την απόφαση που ελήφθη από τον Αρχικριτή επί   της ένστασης.
 • 2.3.7.3 να καταρτίσει την τελική κατάταξη του χώρου αρμοδιότητάς του.
 • 2.3.7.4 να προωθήσει το αντίγραφο της τελικής κατάταξης στον Αρχικριτή.

2.2.4  Κριτής επιφανείας………………………………………………

2.2.4.1  Ο Κριτής Επιφανείας πρέπει να επισημάνει την άφιξη του αθλητή στην επιφάνεια (ανάδυση) σηκώνοντας το ένα χέρι.

2.2.4.2  ο κριτής επιφανείας ακολουθεί τους αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας και συνεχίζει να επιβλέπει κατά τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων του πρωτοκόλλου, όπου ο αθλητής πρέπει να πραγματοποιήσει το πρωτόκολλο και να δώσει ΟΚ μέσα σε αυτόν τον χρόνο.

2.2.4.3  Ελέγχει τη μέτρηση της απόστασης , που κάλυψε ο αθλητής  και μεταφέρει το αποτέλεσμα της μέτρησης δια μέσου του βοηθού του στον κριτή χώρου αγώνων.

2.2.4.4  Πρέπει να ελέγξει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας του, ο αθλητής είναι σε καλή κατάσταση και δε χρειάζεται βοήθεια. Επισημαίνει κάποιες πιθανές παραβιάσεις του κανονισμού στον Αρχικριτή.

2.2.4.5  Η θέση του είναι στην άκρη (όχθη) της πισίνας.

2.2.4.7  Ο κριτής επιφανείας πρέπει να φορά ένα κίτρινο μπλουζάκι.

2.2.5  Κριτής προθέρμανσης……………………………………………..

2.2.5.1  Ο κριτής προθέρμανσης στέκεται στο μέσον της περιοχής εκκινήσεων της πισίνας.

2.2.5.2  Είναι υπεύθυνος για τους αθλητές και με βάση την σειρά εκκίνησης, καλεί τους αθλητές, τους δίνει το επίσημο έρμα – δείκτη με τον αναλογούντα αριθμό και τους θέτει στη διάθεση του κριτή έναρξης.

2.2.5.3  Ελέγχει αν οι διαγωνιζόμενοι περιμένουν τη σειρά τους και κανονίζει την προθέρμανση των αθλητών στην περιοχή προθέρμανσης.

2.2.5.4  Ελέγχει τον εξοπλισμό των αθλητών, μάσκα, βάρη, κ.λ.π.

2.2.6  Κριτής Τεχνικής και Ασφάλειας…………………………..

2.2.6.1  Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη  των ισχυόντων μέτρων ασφάλειας και των τεχνικών προβλημάτων του αγώνα.

2.2.6.2  Είναι υπό την άμεση αρχή του Αρχικριτή.

2.2.6.3  Πρέπει να μεριμνά για τα απαραίτητα υλικά και συσκευές στην εξέλιξη του αγώνα.

2.2.6.4  Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της διοργάνωσης σύμφωνα με τα σχέδια που προβλέπονται στους  συγκεκριμένους κανονισμούς.

2.2.6.5  Μπορεί να ζητήσει από τη διοργανώτρια επιτροπή να έχει στην διάθεσή του ένα ικανό αριθμό βοηθών, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή του χωρίς δυσκολία.

2.2.6.6  Τουλάχιστον 2 (δύο) βοηθοί κριτή-διασώστες πρέπει  να βρίσκονται μέσα στο νερό, ένας στη διαδρομή του διαγωνιζομένου και ένας στη διπλανή της.

2.2.6.7  Ένας άλλος βοηθός πρέπει να βρίσκεται στην  διαδρομή της πισίνας κρατώντας  το σωσίβιο ασφαλείας που μπορεί να κρατήσει ο αθλητής όταν βγει στην επιφάνεια.

2.2.7  Γραμματέας  αγώνων……………………………..

2.2.7.1  Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των γραπτών αποτελεσμάτων και της κατάταξης σε κάθε αγώνισμα, που έλαβε από τον Αρχικριτή.

2.2.7.2  Ορίζει τους βοηθούς γραμματείς και κατευθύνει τη δουλειά τους.

2.2.7.3  Ετοιμάζει όλα τα υλικά του γραφείου της γραμματείας καθώς και τα έγγραφα απαραίτητα για τη διοργάνωση.

2.2.7.4  Επαληθεύει τα αποτελέσματα, υπογράφει τα καινούρια ρεκόρ και τα καταγράφει  στα επίσημα αρχεία. Βεβαιώνει ότι  οι αποφάσεις του Αρχικριτή καταχωρήθηκαν στα επίσημα αρχεία.

2.2.7.5  Διαβιβάζει τα αποτελέσματα που αφορούν  στο τελικό βάθρο και τη σύνθεση των τελικών.

2.2.7.6  Τα αποτελέσματα και τα ρεκόρ δεν πρέπει να προωθηθούν στο γραμματέα για δημοσίευση αν δεν έχουν εγκριθεί από τον Αρχικριτή.

2.2.7.7  Ετοιμάζει την τελική αναφορά του αγώνα.

2.2.7.8  Αν υφίσταται γραφείο τύπου, ο γραμματέας κατόπιν εγκρίσεως του Αρχικριτή, παρέχει όλες τις πληροφορίες για τον αγώνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

2.2.8  Ιατρική βοήθεια………………………………………… 

2.2.8.1  Η ιατρική βοήθεια πρέπει να εγγυάται  την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς που παθαίνουν ατύχημα, δίνοντάς τους την αναγκαία βοήθεια, από την αρχή του ατυχήματος  μέχρι την αποκατάσταση της υγείας τους   στο τοπικό ιατρείο,

2.2.8.2  Το προσωπικό της ιατρικής βοήθειας διορίζεται από την οργανωτική επιτροπή και είναι υπεύθυνοι να φέρουν εις πέρας τη διοργάνωση στο επίπεδο της ιατρικής υποστήριξης. Η ιατρική ομάδα αποτελείται από :

 • Έναν ιατρό ειδικό στην ανάνηψη, που είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση και βρίσκεται συνεχώς στο χώρο των αγώνων.
 • Ένα ασθενοφόρο διαθέσιμο για τον αγώνα με ένα ιατρό επιβαίνοντα, που πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην ξηρά κοντά στο  τοπικό ιατρείο.
 • Ένα επίσημο διαθέσιμο Νοσοκομείο, εύκολα προσβάσιμο από το ασθενοφόρο.
 • Συνιστάται η διαθεσιμότητα διαμετακόμισης με ελικόπτερο.

Οι βοηθοί που απασχολούνται με την παροχή   πρώτων βοηθειών θα είναι εξοπλισμένοι

 • Μικρές μάσκες για τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα.
 • Σάκο Αμπού.
 • Φιάλη οξυγόνου με ρυθμιστή.
 • Νερό και υγρά με σάκχαρα.
 • Εξοπλισμό που θα υποδείξει ο γιατρός

2.2.9 Άλλοι  βοηθοί………………………………………

2.2.9.1 Άλλοι βοηθοί διορίζονται από τη οργανωτική επιτροπή  και  αναφέρονται στον υπεύθυνο βοηθό που μαζί με τον Αρχικριτή, αποφασίζει για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει κάθε βοηθός.

ΤΜΗΜΑ 3…………………………3.1   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

3.1.1   Εκκίνηση…………………………………………………….

 3.1.1.1  Οι αθλητές που έγιναν δεκτοί στη διοργάνωση, παρουσιάζονται μία ώρα πριν την έναρξη, στην αίθουσα υποδοχής της πισίνας στο χώρο προθέρμανσης, κοντά στην  

 τράπεζα του αγώνα.

 3.1.1.2  30 (τριάντα) λεπτά πριν την εκκίνηση, ( εκκίνηση ορίζεται το σημείο πριν τα  τελευταία 3 λεπτά), οι αθλητές πρέπει να είναι στη διάθεση του Κριτή προθέρμανσης,

 που θα ενημερώσει γι’ αυτό τον  κριτή εκκίνησης.

 3.1.1.3  Πριν τα τελευταία αυτά 30 λεπτά ο αθλητής  απαγορεύεται να μπεί στην πισίνα  (στο νερό).

 3.1.1.4  Οι αθλητές για κάθε προσπάθεια  περιοχής θα εκκινούν κάθε 8 (οκτώ) λεπτά τουλάχιστον

 3.1.1.5  Όταν υπάρχουν περισσότερες περιοχές διεξαγωγής αγώνα, οι αθλητές δεν εκκινούν ταυτόχρονα στα δύο σημεία, αλλά με μια χρονική διαφορά.

  3.1.1.1.6  Η προσπάθεια αρχίζει όταν ο Κριτής εκκίνησης ενημερώσει τον αθλητή ότι  πρέπει να πάει στο σημείο εκκίνησης.

 3.1.1.7  Ο αθλητής θα έχει τότε τρία λεπτά να προετοιμάστει για να  ξεκινήσει την προσπάθεια του.

 3.1.1.8  Θα ενημερώνεται για το χρόνο από τον  βοηθό κριτή εκκίνησης.

Τελευταία 3 λεπτά/ 2 λεπτά/ 1 λεπτό/ 45 δευτερόλεπτα/ 30 δευτερόλεπτα/ 15 δευτερόλεπτα/ 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1/ Official Top/ +1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,+10,+15,+20,+30

Ο αθλητής μπορεί να ξεκινήσει μέχρι και 30 δευτερόλεπτα μετά το Official Top. Εάν οι αεραγωγοί του αθλητή δεν βρίσκονται μέσα στο νερό με το άκουσμα των 30 δευτερολέπτων τοτε ακυρώνεται.

 3.1.1.9 Η αντίστροφη μέτρηση πρέπει να ανακοινώνεται στα Αγγλικά εφόσον πραγματοποιούνται Διεθνείς Διοργανώσεις

3.1.2  Κατάδυση………………………………………………

3.1.2.1 Ο αθλητής πρέπει εκκινώντας να αγγίξει τον τοίχο με οποιοδήποτε σημείο του σώματος ή του εξοπλισμού που εφαρμόζει άμεσα στο σώμα και να αρχίσει τη φάση της άπνοιας (βυθίζοντας τις ακροφόρους οδούς) πριν  ξεκολήσει από τον τοίχο.

3.1.2.2 Ο αθλητής  επιτρέπεται να είναι καθιστός στην άκρη της πισίνας στο σημείο εκκίνησης και να εισέλθει στο νερό από αυτή τη θέση. Άλμα για να εισέλθει στο νερό  απαγορεύεται.

3.1.2.3  Ο αθλητής πρέπει υποχρεωτικά να αγγίζει την άκρη (τοίχο) της πισίνας κάθε φορά που κάνει στροφή, με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του εξοπλισμού, διαφορετικά ακυρώνεται.

3.1.3  Η οριζόντια διαδρομή ……………………………..

3.1.3.1  Το ξενέρισμα του  σώματος ή του εξοπλισμού  επιτρέπεται, αλλά απαγορεύεται η εξοδος των αεροφόρων οδων.

3.1.3.2  Κατά τη διάρκεια της οριζόντιας διαδρομής  ο αθλητής πρέπει να βρίσκεται εντός της αγωνιστικής διαδρομής. Αν παρακάμψει έξω από αυτή τότε δίνεται ποινή. Μικρές αποκλίσεις εντός επιτρέπονται.

3.1.3.3  Όταν ο αθλητής αναδυθεί, μετριέται η επίδοση του στο σημείο που εξηλθαν οι αεροφόροι οδοί του.

3.1.3.4  Αν θέλει να αναδυθεί στις άκρες ( αρχή ή τοίχος), τότε πρέπει να αγγίξει πρώτα τον τοίχο και μετά να αναδυθεί, διαφορετικά η μέτρηση της επίδοσης θα γίνει από το σημείο που εξήλθε και θα είναι μικρότερη επίδοση.

3.1.3.5  Αν θέλει να αναδυθει μετά τη στροφή, πρώτα πρέπει να αγγίξει τον τοίχο και μετά να κάνει μια <<U>> στροφή και  τοτε να αναδυθει. Διαφορετικά η μέτρηση της επίδοσης γίνεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.1.3.4.

3.1.4  Ανάδυση………………………………………………

3.1.4.1  Ο αθλητής δε πρέπει να υποβοηθείται ή να τον αγγίξουν πριν την ολοκλήρωση της επίδοσης, εκτός αν αντιμετωπίζει δυσκολία.

3.1.4.2  Σε περίπτωση απώλειας  συνείδησης – υποξίας, όπως καθορίζει το άρθρο 1.1.1 προηγούμενα, κατά τη διάρκεια ή μετά την προσπάθεια, ο αθλητής θεωρειται ΒΟ.

 3.1.4.3  Ο επίσημος βοηθός της διοργάνωσης πρέπει να δώσει στον αθλητή όταν αναδυθεί, ένα σωσίβιο που θα τον βοηθήσει   στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την έξοδό του.

3.1.4.4  Αν ο συνοδός του αθλητή αγγίξει το σωσίβιο για να τον βοηθήσει πριν ολοκληρωθεί το πρωτόκολο που αναφέρεται στο άρθρο 3.1.4.6 τελειώσει , ο αθλητής ακυρώνεται.

3.1.4.5  Σε περίπτωση κατά λάθος αγγίγματος, η απόφαση για ακύρωση ή μη ακύρωσηςτου αθλητή, έγκειται στην εκτίμηση του Αλυτάρχη.

3.1.4.6  Στο τέλος της προσπάθειας στην επιφάνεια, ο αθλητής κατά την μέτρηση των 30 δευτερολέπτων, πρέπει να ολοκληρώσει το πρωτόκολλο ΟΚ (να κάνει το σήμα ΟΚ).Στη διάρκεια των 30 αυτων δευτερολέπτων πρέπει να μείνει στην επιφάνεια κρατώντας την διαδρομή, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική βοήθεια.

3.1.4.7  Ο αθλητής πρέπει να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από την επιφάνεια για 30 δευ/τα. Οι αεραγωγοί , τα πλαϊνά του κεφαλιού και το πίσω μέρος του κεφαλιού πρέπει να βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Εάν υπάρξει κάποιο κυμα, η απόφαση λαμβάνεται όπως  στο άρθρο 3.1.4.5.

3.1.4.8 Δεν απαγορεύεται η ομιλία από τον αθλητη αλλά απαγορεύεται από τον συνοδο του κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

3.1.4.9 Το σήμα ΟΚ πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση που βρίσκεται ο main judge, ο οποίος βρίσκεται στην οχθη της πισίνασ, ή στο κριτή επιφανείας μέσα στο νερό.

3.1.4.10 Για το πρωτόκολλο επιφανείας, χρειάζεται να είναι παρόντες δύο κριτές (main judge και κριτής επιφανείας). Η τελική απόφαση για την προσπάθεια θα δίδεται μέσα σε 3 λεπτά από την ολοκλήρωση της.

3.1.4.10.1 Με την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου, εφόσον όλα είναι σωστά (με τον κριτή επιφανείας), o main judge θα δείξει στον αθλητή μια λευκή κάρτα.

3.1.4.10.2 Εαν ο αθλητής λάβει κίτρινη κάρτα, σημαίνει ότι υπάρχει καποιο πρόβλημα η χρειάζεται επαλήθευση. Ο κριτής έχει 3 λεπτά για να δώσει την τελική απόφαση.Αν δεν είναι δυνατον να εκδοθει η απόφαση στα 3 λεπτά τότε θα εκδοθεί στα αποτελέσματα.

3.1.4.10.3 Εάν ο αθλητής δει κόκκινη κάρτα, η προσπάθειά του ακυρώνεται (DQ).

3.1.4.11 Η χρήση βίντεο επιβάλλεται για Παγκόσμιες διοργανώσεις.

3.1.4.12 Προπονητές και θεατές πρέπει να είναι ήρεμοι και ήσυχοι κατά τη διάρκεια του πρωτόκολλου επιφανείας που κάνει ο αθλητής και στην επαναφορά του. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του θέματος, ο main judge μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο  θεατών και αλλων στην περιοχή αγώνα. 

3.1.5 Κατάταξη αθλητών του αγώνα

3.1.5.1  Η σειρά εκκίνησης για την συμμετοχή των αθλητών καθορίζεται στην τεχνική συνάντηση. Ο αθλητής πρέπει να δηλώσει την επίδοση που θέλει να πραγματοποιήσει.  Ο αγώνας ξεκινάει με τον αθλητή με την μικρότερη δήλωση και καταλήγει στην μεγαλύτερη. Εάν υπάρξουν δύο η περισσότερες ιδιες δηλώσεις η σειρά αποφασίζεται  με κλήρωση στην τεχνική συνάντηση, πριν τον αγώνα. Όλοι οι αθλητές θα κάνουν μία προσπάθεια . Στο τέλος του αγώνα, καθορίζεται η κατάταξη, και δημοσιεύεται άμεσα. 

3.1.5.2 Εάν η επίδοση(ΠΕ) είναι μικρότερη της δηλωθείσας(ΔΕ) το αποτέλεσμα θα δίνεται από  την  καταμέτρηση της ποινής ως εξής  (ΠΕ)-(ΠΕ-ΔΕ). Η ποινή είναι ένα μετρο λιγότερο για κάθε μετρο που δεν καλύφθηκε από την δήλωση.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ=ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗ – ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δήλωση 100μ

Επίδοση 90μ

ΠΕ-ΔΕ=(100-90)=10μ ποινή απόστασης

Τελική επίδοση=90-10 (ποινή απόστασης)-5 γενική ποινή=75μετρα

3.1.5.3 Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικητής είναι ο αθλητής που έκανε επίδοση πιο κοντά στην δηλωθείσα. Αν και εκεί υπάρχει ισοβαθμία τότε θεωρούνται ισόπαλοι.