Cover

Ειδησεις

Η Ερασιτεχνική και Επαγγελματική Αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα στη Βουλή

Τη στήριξη της ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας στα εσωτερικά ύδατα της χώρας, δηλαδή λίμνες και ποτάμια, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας ζητά ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς από τους υπουργούς Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.
Ο βουλευτής επισημαίνει το εξής παράδοξο: το υψόμετρο των 500 μέτρων καθορίζει την αρμοδιότητα επιτήρησης των ποταμών και λιμνών. Έτσι, τη φύλαξη των ποταμών από το υψόμετρο των 500 μέτρων και άνω την έχουν τα Δασαρχεία και οι Φύλακες Θήρας των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων και από 500 μέτρα και κάτω η Ελληνική Αστυνομία, η οποία χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό και πλωτά μέσα καλείται να διενεργήσει περιπολίες προκειμένου να ελέγξει λέμβους. Αποτέλεσμα, η αύξηση των κρουσμάτων λαθραλιείας, η παράνομη διακίνηση αλιευμάτων, αλλά και πλείστων άλλων έκνομων ενεργειών με περιβαλλοντικό κόστος όπως η ρύπανση ποταμών και λιμνών, η αλλαγή κοίτης ποταμών αλλά και η λειτουργία εργοταξίων με παράνομες αμμοληψίες και εκπλύσεις αδρανών.
Ο Γιώργος Αμυράς επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε ο αλιευτικός τουρισμός, που ανθεί παγκοσμίως, να παράγει υπολογίσιμο οικονομικό αποτέλεσμα και πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 16.10.2019
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ερασιτεχνική και Επαγγελματική Αλιεία στα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας»
Οι Σύλλογοι Ερασιτεχνικής και Επαγγελματικής Αλιείας της χώρας εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγωνία και τους προβληματισμούς τους για την κατάσταση των εσωτερικών υδάτων στην Ελλάδα, την αειφορία των ιχθυοπληθυσμών τους, καθώς και το μέλλον που διαγράφεται για την Αθλητική Αλιεία και τον Αλιευτικό Τουρισμό.
Απαιτείται αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς περιέχει ασάφειες, αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών και ελλείψεις στις διατάξεις της.
Συγκεκριμένα:
Στα ελληνικά δεδομένα, το υψόμετρο των 500 μέτρων καθορίζει την αρμοδιότητα επιτήρησης των ποταμών και λιμνών. Έτσι, τη φύλαξη των ποταμών από το υψόμετρο των 500 μέτρων και άνω την έχουν τα Δασαρχεία και οι Φύλακες Θήρας των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων και από 500 μέτρα και κάτω η Ελληνική Αστυνομία, η οποία χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό και πλωτά μέσα καλείται να διενεργήσει περιπολίες προκειμένου να ελέγξει λέμβους.
Στις διατάξεις που ρυθμίζουν την επαγγελματική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, δεν προβλέπεται η μέγιστη ημερήσια ποσότητα αλιευμάτων ανά επαγγελματία αλιέα, ο μέγιστος αριθμός αγκιστριών παραγαδιών, η ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος για την απόθεση διχτυών, ο μηχανισμός ελέγχου των επαγγελματικών λέμβων, η χορήγηση νέων αδειών επαγγελματικής αλιείας χωρίς την εκπόνηση μελετών, ο καθορισμός ειδικών σημείων εκφόρτωσης (ιχθυόσκαλες) με αποτέλεσμα την ανυπαρξία ελέγχου των αλιευμάτων ως προς τα ελάχιστα μεγέθη, την υγειονομική κατάσταση, τη χρήση νόμιμων ή μη αλιευτικών εργαλείων, την έκδοση των απαραίτητων φορολογικών παραστατικών κ.α.
Απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου των χρήσεων των εσωτερικών υδάτων (άρδευση, ιχθυοκαλλιέργειες, υδροηλεκτρικά φράγματα κ.λ.π.).
Η μη θέσπιση της υποχρεωτικής έκδοσης Ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και να προκύπτουν πόροι για τη φύλαξη και βελτίωση της ιχθυοπανίδας.
Η έλλειψη ίδρυσης Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων για τη φύλαξη των Λιμνών που γειτνιάζουν με αστικά ή τουριστικά κέντρα (Λίμνη Καστοριάς, Λίμνη Παμβώτιδα, Λίμνη Πλαστήρα, Λίμνη Πολύφυτου), τον έλεγχο των πλωτών μέσων (επαγγελματικών, τουριστικών, ναυταθλητικών) και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος.
Η έλλειψη κυρίως ενός οργανωμένου πλαισίου επιτήρησης και φύλαξης των υδάτινων συστημάτων, καθώς και ελέγχου των χρήσεων των εσωτερικών υδάτων αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα. Αποτέλεσμα, η δραματική αύξηση των κρουσμάτων λαθραλιείας και παράνομης διακίνησης των αλιευμάτων, αλλά και πλείστων άλλων έκνομων ενεργειών όπως ρυπάνσεων ποταμών και λιμνών, αλλαγών κοίτης ποταμών, λειτουργίας εργοταξίων με παράνομες αμμοληψίες και εκπλύσεις αδρανών, μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας εκ μέρους των ιχθυοκαλλιεργειών, εμπλουτισμούς χωρίς αδειοδοτήσεις κ. α.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1. Προτίθεστε να δημιουργήσετε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίζει και θα προάγει την ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα της χώρας;
2. Θα δημιουργήσετε αυτές τις προϋποθέσεις ώστε ο αλιευτικός τουρισμός, που ανθεί παγκοσμίως, να παράγει υπολογίσιμο οικονομικό αποτέλεσμα και πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες της χώρας;
Ο ερωτών βουλευτής Γιώργος Αμυράς, βουλευτής Ιωαννίνων