Cover

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Απαγόρευση Αλιείας στα Εσωτερικά Ύδατα της Ηπείρου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος για την αναπαραγωγή των ψαριών αλλά και των άλλων υδρόβιων οργανισμών υπάρχει η ανάλογη απαγόρευση αλιείας και στα εσωτερικά νερά της Ηπείρου. Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της αριθ.52015/1798/’26-4-2018 Απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Απαγόρευση της αλιείας σε όλα τα ποτάµια, τους παραπόταµους αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήµατα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου».

  1. Απαγορεύουμε την αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισµών, µε κάθε αλιευτικό µέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάµια, τους παραπόταµους και τις πηγές αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήµατα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 Μαΐου 2018 έως 31 Μαΐου 2018.
  2. Ειδικά για την Τεχνητή Λίµνη Πηγών Αώου (λόγω των χαµηλότερων θερµοκρασιών που επικρατούν στη λίµνη και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων), απαγορεύουµε την αλιεία των ιχθύων και όλων των υδρόβιων οργανισµών, µε κάθε αλιευτικό µέσο και εργαλείο από 1 Μαΐου έως 25 Ιουνίου 2018.
  3. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών που διαβιούν στα παραπάνω υδάτινα οικοσυστήµατα.
  4. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 11 και 17 του Ν.∆. 420/1970 όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 9 του Ν. 2040/1992). Συγκεκριµένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίµου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παράνοµων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα µε την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.
  5. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της παρούσας απόφασης είναι οι Αστυνοµικές Αρχές, τα ∆ασαρχεία και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους ερασιτέχνες αλιείς για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απαγόρευσης αλιείας στην Λίμνη Πηγών Αώου οι οποίες διαφοροποιούνται -ειδικά για το 2018- σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.