Cover

Υποβρυχια Σκοποβολη

ΕΟΥΔΑ: Γενικός Κανονισμός Υποβρύχιας Σκοποβολής

O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση της ΕΟΥΔΑ  για την αγωνιστική περίοδο 2017 και εντεύθεν και διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας  CMAS της οποίας η ΕΟΥΔΑ είναι ιδρυτικό μέλος. Οι διαδικασίες των αγώνων καθορίζονται στους επί μέρους κανονισμούς αγωνισμάτων της  CMAS  για κάθε αγώνισμα.

 ΟΡΙΣΜΟΙ

Υποβρύχια σκοποβολή: O όρος “Υποβρύχια σκοποβολή” περιγράφει ένα αθλητικό γεγονός, όπου ο αθλητής κρατάει την αναπνοή του, κάτω από την επιφάνεια του νερού, και με το ψαροτούφεκο του επιχειρεί βολές σε στόχο όπου επιδιώκει την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.  Σε κάποια αγωνίσματα  δε αυτές οι βολές πρέπει να γίνουν στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Χρήση του αρσενικού γένους.

Στο κείμενο που ακολουθεί θα χρησιμοποιούνται προσδιορισμοί στο αρσενικό φύλλο. Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για οικονομία χώρου, και αποφυγή παράξενων εκφράσεων. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι όλα τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα, σε όλους τους ρόλους μπορούν να ανήκουν και στα δύο φύλλα.

ΓΕΝΙΚΑ

1.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ.

2.- Η διοργάνωση των αγώνων πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς της ΕΟΥΔΑ και της CMAS .

3.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκριση της η ΕΟΥΔΑ μπορούν να έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής για την οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας, των συλλόγων ή/και για τις οργανωτικές ανάγκες, το δε ύψος του καθορίζεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις αγώνων,

4.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της.

5.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

6.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνει μέρος όλο το δυναμικό του και όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας.

7.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.

8.- Ο Εσωτερικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ, που ορίζει Παρατηρητή.

9.- Ο Εσωτερικός Αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους  αρχών.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

10.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει  κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας.

11.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.

12.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής μετά από έγκριση της ΕΟΥΔΑ  και αφού έχει ενταχτεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα της χρονιάς.

13.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή , αναλόγως της υποδομής του, καθορίζεται δε στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.

14.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο, πάντα με την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ που ορίζει Αλυτάρχη.

15.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρχών.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

16.- Είναι κάθε αγώνας που διοργανώνεται για την ανάπτυξη και διάδοση της Υποβρύχιας Σκοποβολής και κυρίως για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των αγωνιζομένων. Στους ειδικούς αγώνες δεν καταγράφονται πανελλήνια ρεκόρ.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

17.- Είναι η κορυφαία διοργάνωση της ΕΟΥΔΑ και διεξάγεται μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος.

18.- Η ΕΟΥΔΑ μπορεί να αναθέτει την διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στους ενδιαφερόμενους συλλόγους, μετά από έγγραφη αίτηση τους.

19.- Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως και εγκαίρως το ενδιαφέρον ανάθεσης της διοργάνωσης ενός ή περισσοτέρων αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

20.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξάγεται ει δυνατόν σε διάφορα μέρη της επικράτειας.

21.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξάγεται  σε μονοήμερο η διήμερο αγώνα.

22.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συμμετέχουν Έλληνες αθλητές (άνδρες η γυναίκες) οι οποίοι ανήκουν σε συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.

23.- Οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει να έχουν κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, θεωρημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα.

24.- Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καθορίζεται από την ΕΟΥΔΑ.

25.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες προ της τελικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στο κατ’ έτος Παγκόσμιο η Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

26.- Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εκάστου έτους.

27.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει ατομική  και ομαδική κατάταξη.

28.- Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται με την έγγραφη ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, και με την έγκριση της ορίζεται ο Αλυτάρχης.

29.-Οι  αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρχών.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

30.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων και αναλόγως της μορφής του αγώνα ζητούν εγγράφως από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης και  μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν :

α.- Να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του.

β.- Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ που εξασκούν την Υποβρύχια σκοποβολή, την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα.

γ.- Να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ που εξασκούν την Υποβρύχια σκοποβολή  τον παρόντα Κανονισμό.

δ.- Να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ που εξασκούν την Υποβρύχια σκοποβολή, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών.

ε.- Να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ που εξασκούν την Υποβρύχια σκοποβολή, την  τοποθεσία του αγώνα, όπως θα έχει καθοριστεί σε συμφωνία με τον  Τομέα Αθλημάτων Άπνοιας και την έγκριση της ΕΟΥΔΑ. Εναλλακτικά τα ανωτέρω ισχύουν ως αποσταλέντα εάν αναρτηθούν στο website της ΕΟΥΔΑ

31.- Η αποστολή όλων των παραπάνω πρέπει να γίνει απαραιτήτως τουλάχιστον είκοσι πέντε(25) ημέρες, προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

32.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών, στην ΕΟΥΔΑ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής τους.

33.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως,  να αναγράφουν :

α.- Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.

β.- Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο  έτος της ηλικίας τους

34- Οι σύλλογοι που θα αναλάβουν  διοργάνωση Πανελληνίου Αγώνα αλλά για διάφορους λόγους δεν καταφέρουν να τον φέρουν σε πέρας, υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΟΥΔΑ.

35.- Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με  έως δύο ομάδες των τριών αθλητών-αθλητριών ανά αγώνισμα.

37.-  Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής.

38.- Κάθε σύλλογος μπορεί να δηλώνει ως αρχηγό άλλο άτομο εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές ο οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

39.- Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί συμμετέχων αθλητής υπερισχύει η αρμοδιότητα του αθλητή  και δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του.

40.- Ο αρχηγός της ομάδας αποδέχεται τις ενστάσεις των μελών της ομάδας του και  είναι  αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων προ του αγώνα, κατά την διάρκεια του, ή μετά την λήξη του, όπως σχετικά ορίζεται στην Προκήρυξη η στον κανονισμό του αγωνίσματος.

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  

41.- Την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων διασφαλίζει πενταμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Αλυτάρχη  ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ.

42.- Η επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη και δυο αναπληρωτές:

Ο Αλυτάρχης πράττει ως Πρόεδρος

1 αντιπρόσωπος διορισμένος από τον τομέα αθλημάτων άπνοιας.

3 αντιπρόσωποι αρχηγοί ομάδων διορισμένοι από τους αρχηγούς ομάδων

2 αναπληρωτές αρχηγοί ομάδων διορισμένοι από τους αρχηγούς ομάδων

43.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό, τους κανονισμούς της CMAS για κάθε αγώνισμα και τις Προκηρύξεις των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους.

44.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όσα αφορούν τις ενστάσεις, κατά πλειοψηφία και ισότιμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική.

ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

45.-Το προσωπικό και οι κριτές του αγώνα καθορίζονται στους επί μέρους κανονισμούς αγωνισμάτων της  CMAS που συνοδεύουν τον παρόντα κανονισμό για κάθε αγώνισμα.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΠΟΙΝΕΣ

46.-Οποιαδήποτε αντιαθλητική συμπεριφορά ή προσβολή  του θεσμού  επισύρει αποκλεισμό  (ακύρωση ) του αθλητή από τον αγώνα και επιπλεον κυρώσεις όπως προβλέπονται από τον πειθαρχικό κανονισμό της ΕΟΥΔΑ.

47.-Όλοι οι κριτές θα φέρουν ειδικό σήμα κριτή με εμφανώς γραμμένο το όνομά τους.

48.-Ποινές  επιβάλλονται από τον Αλυτάρχη μετά από διαπίστωση του ιδίου η μετά από εισήγηση των κριτών που παρακολουθούν την προσπάθεια του κάθε αγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

49.-Ο Αλυτάρχης του αγώνα εκπροσωπεί την Ομοσπονδία και μπορεί να πάρει αποφάσεις σχετικά με τον κανονισμό, σε περίπτωση που κάποιο θέμα δεν διευκρινίζεται σαφώς. Οι αποφάσεις αυτές  έχουν ισχύ για όλους και ανακοινώνονται σε όλους.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ

50.-Για την διεξαγωγή των αγωνισμάτων ακολουθούνται οι κανονισμοί της CMAS οι οποίοι καθορίζουν τις διαδικασίες για κάθε αγώνισμα.

51.-Παρέκκλιση από τους κανονισμούς της CMAS μπορεί να ισχύσει  για θέματα που έχουν εισηγηθεί από το Τμήμα Αθλημάτων Άπνοιας και έχουν την έγκριση του ΔΣ πριν από την προκήρυξη του αγώνα.

52.-Νέοι η αναθεωρημένοι κανονισμοί της CMAS για αγωνίσματα ακολουθούνται μετά από  έγκριση του Τομέα και του ΔΣ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

53.-Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

54.-Εφόσον ο ενιστάμενος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

55.-Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.

56.-Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση, την βαθμολογία και την τέλεση του αγώνα ανακοινώνεται έως και 15 λεπτα μετά την πρώτη επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του και κατατίθεται απαραίτητα γραπτά εως και μισή ώρα μετα την ανακοίνωση των.

57.-Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται άμεσα από την Επιτροπή Αγώνα.

58.-Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

59.-Μετά την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.  ΤΙΤΛΟΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ

60.-Παγκόσμιο ρεκόρ καταχωρείται μόνον εάν πραγματοποιηθεί σε αγώνες ή διοργάνωση που υπάρχει Αλυτάρχης ορισμένος από την ΕΟΥΔΑ  και σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο αντίστοιχος κανονισμός της CMAS

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ

61.- Πανελλήνιο ρεκόρ καταχωρείται μόνον εάν πραγματοποιηθεί σε αγώνες ή διοργάνωση που υπάρχει Αλυτάρχης ορισμένος από την ΕΟΥΔΑ και σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο αντίστοιχος κανονισμός της CMAS.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΑ

62.- Πρωταθλητής Ελλάδος Αθλητής η Αθλήτρια σε κάθε αγώνισμα είναι αυτός –αυτή που έχει την καλύτερη επίδοση στο κάθε αγώνισμα σύμφωνα με τους κανονισμούς της CMAS στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

63.- Ξεχωριστή κατηγορία γυναικών, με διαφορετικό τρόπο βαθμολόγησης και ξεχωριστές βραβεύσεις γίνονται εφ όσον οι γυναικείες, βαθμολογούμενες, συμμετοχές είναι άνω των έξι στο αντίστοιχο αγώνισμα.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

64.-Για τους τρείς πρώτους νικητές σε κάθε αγώνισμα μετάλια.

65.-Για τις τρείς πρώτες νικήτριες σε κάθε αγώνισμα μετάλια. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 66.-Θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αθλητές, αρχηγούς, κριτές, επόπτες, και Επιτροπή Αγώνα).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

67.- Την Εθνική Ομάδα Ελλάδος αποτελούν όσοι αθλητές έχουν εν δυνάμει δικαίωμα συμμετοχής και  πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες η πρωταθλήματα, σύμφωνα με την προκήρυξη του κάθε αγώνα.

68.- Την Εθνική Ομάδα Ελλάδος για κάθε αγώνισμα μπορούν να στελεχώσουν αθλητές που έλαβαν μέρος  στην  ατομική  κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των τριών τελευταίων ετών.

69.- Οι αθλητές που δύνανται να συμμετέχουν σε κάθε αγώνισμα σε διεθνή διοργάνωση επιλέγονται σύμφωνα  με την κατάταξη στο αντίστοιχο αγώνισμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και η Εθνική Ομάδα καθορίζεται μετά από αγώνα επιλογής Εθνικής Ομάδας.

70.- Επιλογή Εθνικής στην Ακρίβεια Οι 12 πρώτοι από τα αποτελέσματα του Πανελληνίου στην ακρίβεια, συμμετέχουν σε αγώνα επιλογής όσον δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία διεξαγωγής Πανευρωπαϊκής η Παγκόσμιας διοργάνωσης. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Πανελληνίου και του αγώνα επιλογής καθορίζει την Εθνική ομάδα στο αγώνισμα της ακρίβειας. Οι τρεις πρώτοι στην κατάταξη είναι Εθνική ομάδα Ακρίβειας και οι επόμενοι τρεις αναπληρωματικοί.

71.- Επιλογή Εθνικής στο Δίαθλο

Οι 12 πρώτοι από τα αποτελέσματα του Πανελληνίου στο Δίαθλο, συμμετέχουν σε αγώνα επιλογής όσον δυνατόν πιο κοντά  στην ημερομηνία διεξαγωγής Πανευρωπαϊκής η Παγκόσμιας διοργάνωσης. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Πανελληνίου και του αγώνα επιλογής καθορίζει την Εθνική ομάδα στο αγώνισμα του Διάθλου. Οι τρεις πρώτοι στην κατάταξη είναι Εθνική ομάδα και οι επόμενοι τρεις αναπληρωματικοί.

72.- Επιλογή Εθνικής στην σκυταλοδρομία (Relay)

Στον αγώνα επιλογής συγκροτούνται ομάδες των τριών, ελεύθερα κατ επιλογήν μεταξύ των 12 αθλητών της ακρίβειας και των 12 αθλητών του Διάθλου και γίνεται αγώνας ομάδων.Οι δυο πρώτες ομάδες στην κατάταξη είναι Εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας και οι επόμενες τέσσερεις αναπληρωματικές.

73.-Σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα επιλογής, οι Εθνικές ομάδες καθορίζονται από τα αποτελέσματα του Πανελληνίου ως ακολούθως.

Ακρίβεια: οι 3 πρώτοι Εθνική ομάδα 4,5,6,7,8,9,10,11,12 αναπληρωματικοί.

Δίαθλον:  οι 3 πρώτοι Εθνική ομάδα 4,5,6,7,8,9,10,11,12 αναπληρωματικοί.

Σκυταλοδρομία: οι ομάδες καθορίζονται με απόφαση του αρχηγού της αποστολής επιλέγοντας μεταξύ των 12 πρώτων στην κατάταξη της ακρίβειας και των 12 πρώτων στην κατάταξη του Διάθλου. Με απόφαση του αρχηγού καθορίζονται άλλες λεπτομέρειες σύνθεσης και συμμετοχής.

74.-Αν για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατεί να συμμετάσχει κάποιο μέλος ομάδας εκ των πρώτων, ο αρχηγός της αποστολής αποφασίζει την αναπλήρωση του, επιλέγοντας από τους αναπληρωματικούς

75.- Η συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς διοργανώσεις αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ, σύμφωνα με το καταστατικό της.

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ –  ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

76.- Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού στο σύνολο των άρθρων του, είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές.

77.- Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού κατά άρθρο ή/και στο σύνολο τους, επιφέρει την ακύρωση του αθλητή.

78.- Επίσης ακύρωση του αθλητή επιφέρουν:

1.- Η κάθε είδους μη κόσμια συμπεριφορά, αντίθετη με το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι, με λόγο ή έργο

2.- Η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ κατά την διάρκεια του αγώνα.

3.- Η ρύπανση του χώρου αγώνα με κάθε είδους απορρίμματα (κυρίως πλαστικά) καθώς και η ρύπανση του περιβάλλοντος  με πλαστικά, χαρτιά, αποτσίγαρα, κ.λ.π.

5.- Η μη τήρηση των όρων της Προκήρυξης του αγώνα.

6.- Η κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά και η μη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Συμπεριφοράς Θεσμικών παραγόντων και ειδικότερα το κεφάλαιο που αφορά τους αθλητές.

79.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την οποία κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί αυθεντικά μόνο ο Αλυτάρχης που έχει οριστεί από την Ομοσπονδία και ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα.

80.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος  με τους αντίστοιχους Κανονισμούς αγωνισμάτων Υποβρύχιας Σκοποβολής της CMAS  και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της CMAS ή/και της ΕΟΥΔΑ.

81.- Ο παρών Κανονισμός έχει εγκριθεί από  τον Τομέα  Αθλημάτων Άπνοιας μετά από πρόταση της Επιτροπής Υποβρύχιας Σκοποβολής της ΕΟΥΔΑ,

82.- Ο παρών Κανονισμός  αποτελείται από  ογδόντα δυο (82) άρθρα και τους διεθνείς κανονισμούς των αγωνισμάτων της CMAS , τα οποία έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους, από το  Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ και έχουν αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και  τα σχετικά οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε από  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και εφεξής.

Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας Ευάγγελος Ρακαντάς                  Δημήτριος  Γαλήνας