Cover

Ειδησεις

ΠΕΕΑ: Εξώδικη Διαμαρτυρία για τα Βαρκάκια Ψαρέματος

Τελευταία πολλά ακούγονται για τα βαρκάκια ψαρέματος που χρησιμεύουν για μεταφορά των δολωμάτων σε απόσταση από την ακτογραμμή. Ο ψαράς με τη βοήθειά τους μεταφέρει τη δολωμένη αρματωσιά του καλαμιού του αρκετά μέτρα πιο μακριά από εκεί που βρίσκεται, στη συνέχεια την αφήνει εκεί να κατέβει ενώ το βαρκάκι επιστρέφει στη στεριά και το ψάρεμα από εκεί και πέρα διεξάγεται κανονικά μόνο με το καλάμι και το μηχανισμό. Η μεταφορά όμως αυτή του δολώματος με το βαρκάκι έχει ερμηνευτεί ως παράνομη και τα βαρκάκια μεταφοράς δολώματος κατάσχονται από τα περισσότερα λιμεναρχεία και οι ψαράδες που τα έχουν «λαμβάνουν» και το αντίστοιχο πρόστιμο για την παρανομία τους αυτήν.

Η Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων θεωρεί  ότι η μεταφορά αυτή των δολωμάτων με τη βοήθεια τηλεκατευθυνόμενου σκάφους αδίκως θεωρείται παράνομη και για αυτό στέλνει την παρακάτω εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση προς το υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Αλιείας):

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του αστικού μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο « Π.Ε.Ε.Α », που εδρεύει στην  Αργυρούπολη, οδός Αργοναυτών αριθμός 41 , όπως  εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ

Το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Αλιείας) , νομίμως εκπροσωπουμένου  και εδρεύοντος στην  Αθήνα.

                Προσφάτως  περιήλθαν σε γνώση του σωματείου μας αθρόες καταγγελίες  μελών μας αλιέων αναψυχής από όλη την Ελλάδα για αυθαίρετες κατασχέσεις ιδιωτικής τους περιουσίας και κλήσεώς τους προς απολογία από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για δήθεν παραβάσεις εκ μέρους τους  του άρθρου 2 του πδ 373/1985 και του με αριθμό  1967/2006 Ευρωπαϊκού Κανονισμού και ειδικώτερα επειδή διενεργούσαν ερασιτεχνική αλιεία με καλάμι , με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενου παιχνιδιού/βαρκούλας για τη μεταφορά και απελευθέρωση του  αγκιστριού στη θάλασσα.

Eπειδή όλοι οι ανωτέρω αλιείς αναψυχής, διενεργούσαν την ερασιτεχνική αλιεία με  απολύτως επιτρεπτό μέσο και τρόπο άσκησής της  κατ΄ ορθή γραμματική και τελολογική ερμηνεία των ισχυουσών και εφαρμοστέων διατάξεων του ΠΔ 373/1985 και  διατάξεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών , εχουσών , ως γνωρίζετε, ανώτερη των εσωτερικών νόμων νομοθετική ισχύ και   δεδομένου ιδία , ότι:

                  1) Στο άρθρο 1 του πδ 373/1985 για τον ορισμό της ερασιτεχνικής  αλιείας και τις γενικές απαγορεύσεις αυτής δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η χρήση τηλεκατευθυνόμενου πλωτού παιχνιδιού / βάρκας για τη μεταφορά αγκιστριού κατά τη διαδικασία ψαρέματος με αγκίστρι.

                      2) Στο άρθρο 2 του ίδιου ΠΔ αναφέρεται επίσης ρητώς και σαφώς ότι : “η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται με τα εξής  εργαλεία και περιορισμούς : α) ………..β)…………..γ) ……………δ) ………………….ε) Με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές  ονομασίες <καθετή> , <συρτή>, <πεταχτάρι>, <τσαπαρί> ……….<πετονιά> κλπ  χωρίς κανένα περιορισμό.  Ήτοι , δεν ενδιαφέρει το νόμο ούτε ο μηχανισμός , που βοηθάει την πετονιά με το αγκίστρι να πετάγονται  και  βυθίζονται στη θάλασσα (μπορεί να είναι απλώς η μυϊκή δύναμη  του ανθρώπου – δια της χειρός του- ,  ή οποιοδήποτε άλλο  μέσο – καλάμι με μηχανισμό- , το  οποίο έχει  αντίστοιχη δυνατότητα), ούτε η απόσταση μεταξύ αλιέα και πόντισης αγκιστριού , ούτε εάν η διαδικασία  αυτή γίνεται από την ξηρά ή πάνω από σκάφος μέσα στη  θάλασσα και μπορεί δηλαδή   να είναι βάρκα, κανό, ποδήλατο  θαλάσσης ή και  φουσκωτή βάρκα/παιχνίδι.

                       3) Όπου ο νόμος ήθελε να απαγορεύσει τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου μέσου , το όρισε ρητώς και περιοριστικώς , ως στην περίπτωση ζ) του άρθρου 2 του ίδιου ΠΔ : « Επιτρέπεται …Με τα εργαλεία πιρούνα ή χέρα , με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου ».

                     4) Το τηλεκατευθυνόμενο ηλεκτρικό βαρκάκι για τη μεταφορά του αγκιστριού

α)Δεν είναι πλωτό σκάφος , αλλά προϊόν  αναψυχής/παιχνίδι και δεν  επιδέχεται επιβίβαση ατόμου, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι  διενεργείται τοιουτοτρόπως ερασιτεχνική αλιεία από σκάφος (ώστε να χρειάζεται άδεια αλιείας και να καταστρατηγούνται  οι σχετικές διατάξεις).

β) Δεν αλιεύει τίποτα απολύτως. Το καλάμι αλιεύει και μάλιστα από την ξηρά!!

γ)Δεν ανασύρει τίποτα απολύτως , διότι απλά δεν έχει ούτε τέτοιες δυνατότητες , ούτε τέτοια χρήση από τους αλιείς αναψυχής

δ)Όπως πιθανόν γνωρίζετε η πόντιση ενός δολώματος θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει από κάποιον , είτε κολυμπώντας, είτε με την χρήση ενός απλού κανό , ενός ποδηλάτου θαλάσσης, ή, με ένα φουσκωτό βαρκάκι/παιχνίδι που παίρνουμε στα παιδιά μας. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους, δεξιότητες και διαχωρισμούς πολιτών, που σαφώς δεν ενδείκνυνται.

                   5) Στον  ΕΚ 1967/2006 (άρθρο 17.1 ) περιγράφονται τα απαγορευμένα  εργαλεία για την ερασιτεχνική αλιεία και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα καλάμια και ο εξοπλισμός , που τα συνοδεύει , ανεξαρτήτως της τεχνικής , που αυτά χρησιμοποιούνται.

Αντιθέτως ο ΕΚ 1967/2006 στα άρθρα 1.18 και 16.2 προτρέπει την χρησιμοποίηση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, όπως σαφέστατα είναι ένα καλάμι με 1-2 αγκίστρια και ευμέγεθες δόλωμα , το οποίο αποβλέπει σε σύλληψη ώριμων θηραμάτων.

                   6) Η συγκεκριμένη τεχνική αλιείας (δηλαδή  η  χρήση τηλεκατευθυνόμενου  για τη μεταφορά  αγκιστριού κατά τη διαδικασία  ψαρέματος με καλάμι από την ακτή ,  γνωστή ως heavy casting ), την οποία οι  αλιείς αναψυχής  μετέρχονται ενίοτε  με σκοπό τη μη διάλυση του υπερμεγέθους δολώματος κατά το πέταγμα και στοχεύοντας στην αλίευση υπερμεγεθών κυρίως αλιευμάτων σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή , συνιστά τρόπο ήπιας και επιλεκτικής αλιείας , που συμβάλλει στην προστασία  του θαλάσσιου πλούτου, ως τούτο είναι  άλλωστε εύλογο.

Για  “ήπια και επιλεκτική” αλιεία δίνεται σαφής εντολή προώθησής της στα πλαίσια της  ΚΑλΠ ( ΕΚ 1380/2013 άρθρο 4 (11),(17) , αφού  για την επίτευξη των στόχων της (κυρίως την προστασία του θαλάσσιου πλούτου) ορίζεται ότι “όσον αφορά τις επιρρίψεις , είναι αναγκαία  η πιο εκτεταμένη χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων , για την αποφυγή της  αλίευσης ειδών , τα οποία  δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ελαχίστου μεγέθους”.

Υπό το πρίσμα αυτό ερμηνευόμενη η πρακτική  του heavy casting , ως αποσκοπούσα στην αλίευση μεγάλων μεγεθών αλιευμάτων, (μεγαλύτερα του μήκους πρώτης γεννητικής ωρίμανσης), εναρμονίζεται απόλυτα  με τους σκοπούς της ΚΑλΠ , της ερασιτεχνικής αλιείας και της προστασίας του θαλάσσιου πλούτου. Η συγκεκριμένη τεχνική μάλιστα (heavy casting) αποβλέπει σε ευμεγέθη θηράματα , συμβάλλοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως αυτή προβλέπεται στους γεν. όρους του ΕΚ.1380/2013 (9), (11), (26), (33)

Θα έπρεπε όχι απλώς να επιτρέπεται, αλλά να προωθείται ως  καταλληλότερη βάσει της  Κοινοτικής  νομοθεσίας.

Στον ΕΚ 1224/2009 Κεφ.5 , άρθρο 55.3 , ακόμα και τα σχέδια δειγματοληψίας, σε αποθέματα αλιευμάτων υπαγόμενα σε σχέδιο αποκατάστασης, που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία, εξαιρούν την αλιεία από την ακτή!!

Κατ΄ ακολουθία των  ανωτέρω και κατ΄ ορθή ερμηνεία των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων και Ευρωπαϊκών Κανονισμών η χρήση τηλεκατευθυνόμενου πλωτού παιχνιδιού / βάρκας για τη μεταφορά αγκιστριού με  δόλωμα κατά τη διαδικασία ψαρέματος με καλάμι από τους ερασιτέχνες  αλιείς από την ακτή τυγχάνει απολύτως νόμιμη και επιτρεπτή  μέθοδος αλιείας αναψυχής, που υπηρετεί τους σύννομους και θεμιτούς στόχους της.

                Συνεπεία τούτων, η κατάσχεση των τηλεκατευθυνόμενων σκαφών των ερασιτεχνών αλιέων ως παράνομου  αλιευτικού εργαλείου,  στην  οποία προβαίνουν δι΄ αφαιρέσεώς τους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 11 του νδ 420/1970 οι κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές  αρχές και η αντιμετώπιση των ερασιτεχνών  ως παραβατών, υποκείμενων στις προβλεπόμενες από το εν λόγω άρθρο διοικητικές  ποινές , αποτελούν  πράξεις παράνομες και ακυρωτέες , για τις οποίες επιφυλάσσονται  να προσβάλλουν σύμφωνα με το νόμο και τη συνδρομή του σωματείου  μας, αιτούμενοι την υλική και ηθική τους αποκατάσταση.

                 Επειδή  δύναται, αλλά κι επιβάλλεται στα πλαίσια της χρηστής Διοικήσεως, δι΄ εκδόσεως ερμηνευτικής εγκυκλίου να ερμηνευθούν  ορθώς στα πλαίσια των σκοπών του νόμου οι εφαρμοστέες  διατάξεις του πδ 373/1985 (άρθρο 2) και του 1967/2006 Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ώστε να επιτραπεί  η χρήση τηλεκατευθυνόμενης βαρκούλας για τη μεταφορά και απελευθέρωση του  αγκιστριού στη θάλασσα κατά το ψάρεμα των ερασιτεχνών αλιέων  με καλάμι  και ν΄ αποφευχθούν  η άδικη και παράνομη απώλεια περιουσιακών στοιχείων και  η εμπλοκή μεγάλου αριθμού ερασιτεχνών  αλιέων ανά  την Ελλάδα σε άδικες  διοικητικές  και δικαστικές διαδικασίες, επιλυομένου τοιουτοτρόπως οριστικώς από το Υπουργείο Σας του προκύψαντος ζητήματος ευρείας έκτασης στο σύνολο των ερασιτεχνών.

               Θα θέλαμε στο σημείο αυτό   να σας επισημάνουμε την  μη ορθότητα του  από 1/2/2016 και με  αριθμό πρωτ. 6405/123020 απαντητικού εγγράφου της Προϊσταμένης της Δ/νσεως Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Σας ,  κ. Δ. Σαββοπούλου, με το  οποίο ερμηνεύτηκε εσφαλμένως  και αντίθετα στους  σκοπούς του νόμου,  το πδ 373/1985 , αφού θεωρήθηκε , ότι η χρήση τηλεκατευθυνόμενου βοηθήματος μεταφοράς και απόρριψης αγκιστριού με δόλωμα δεν επιτρέπεται.

Η εσφαλμένη αυτή ερμηνεία οφείλεται μεταξύ άλλων, σε παραπληροφόρηση σας, ή, στην μη κατανόηση  του τρόπου ψαρέματος  με καλάμι και τη  βοήθεια,  που παρέχει στην εν λόγω διαδικασία το τηλεκατευθυνόμενο, η οποία εν τοις πράγμασι   το μόνο , που καταφέρνει,   είναι  να οδηγεί το αγκίστρι με το δόλωμα σε μεγαλύτερο βάθος ,  στην θεμιτή προσπάθεια αλίευσης μεγαλύτερων  θηραμάτων,  στόχος , ο  οποίος τυγχάνει επιβεβλημένος και σύμφωνος με το σκοπό του νόμου των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της ΚΑλΠ ( αλλά και όλων των ερασιτεχνών αλιέων προς όφελος  και διατήρηση της  αλιείας αναψυχής), που είναι η προστασία του θαλάσσιου πλούτου.

Συμπεραίνεται αυθαιρέτως στο ως άνω  έγγραφο του ΥΠΑΑΤ ότι η χρήση του τηλεκατευθυνόμενου συνιστά “στοχευμένη” και “ευνοϊκότερη” αλιεία , κατακριτέα και απαγορευμένη κατά την αιτιολογία της Κας προϊσταμένης!

Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι:

O όρος “στοχευμένη αλιεία” δεν υφίσταται σε κανέναν ΕΚ και οδηγία, ούτε φυσικά απαγορεύεται. Αντιθέτως, προάγεται από όλους τους ΕΚ. σαν επιλεκτική αλιεία. Σαφώς και ο αλιέας αναψυχής έχει ως “στόχο” ένα θήραμα , το οποίο θα κοσμήσει το τραπέζι του.  Αυτό όμως ούτε απαγορεύεται , ούτε μπορεί να θεωρηθεί αθέμιτο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του.

“Ευνοϊκότερη” μπορεί να θεωρηθεί μόνον η αλιεία με χρήση αεροπλάνων , ελικοπτέρων , δορυφόρων κλπ μέσων,  η χρήση sonar σφαιρικής σάρωσης με εμβέλεια δεκάδων ναυτικών μιλίων για τον εντοπισμό και τον αφανισμό κοπαδιών αλιευμάτων, η χρήση υδραυλικών βιτζιών απίστευτης ελκτικής δύναμης, οι νεας τεχνολογίας λάμπες LED  και άλλων τεχνολογικά προηγμένων μέσων, που χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στην αλιεία μεγάλης έντασης από τα δυναμικά εργαλεία και όχι μόνον.

Ουδεμία όμως αναφορά σας είδαμε ποτέ για αυτά….

Η δε  αλιεία από καταβολής κόσμου, στηριζόταν στην παρατήρηση της θαλάσσιας μάζας , που αναφέρεται στην αιτιολογία του ως άνω εγγράφου  σας , προάγοντας την ανταμοιβή του παρατηρητικότερου αλιέα.

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, ότι τη χρήση   τηλεκατευθυνόμενου παιχνιδιού χρησιμοποιούν αρκετοί ερασιτέχνες αλιείς μέλη μας και μη , που ψαρεύουν με καλάμι από την  ακτή και οι οποίοι έχουν μειωμένες τεχνικές  δεξιότητες  ή κινητικά προβλήματα και θα ήταν γι αυτούς άδικο,  άνισο και ιδιαίτερα επιβαρυντικό ψυχικά να αποστερηθούν τη δυνατότητα ψυχαγωγίας  από την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς νόμιμο λόγο.

Για τους παραπάνω λόγους

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την  σε βάρος των   αλιέων αναψυχής  παράνομη επιβολή ποινών  και μέτρων του άρθρου 11 του νδ 420/1970 κατ΄ εσφαλμένη  εφαρμογή του νόμου και της με  αριθμό πρωτ. 6405/123020 κρίσεως της Προϊσταμένης της Δ/νσεως Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Σας .

Σας καλούμε να συμμορφωθείτε άμεσα με τους ΕΚ και οδηγίες, επιληφθείτε ΑΜΕΣΑ του θέματος που ταλανίζει  την κοινότητα των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα και να προβείτε στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την καθόλα σύννομη χρήση τηλεκατευθυνόμενου για τη μεταφορά και απελευθέρωση του  αγκιστριού στη θάλασσα κατά το ψάρεμα των ερασιτεχνών αλιέων  με καλάμι , ούτως ώστε να αρθούν τα ληφθέντα παράνομα  μέτρα της κατάσχεσης περιουσίας  τους  και αποφευχθούν η επιβολή διοικητικών ποινών  στο άμεσο μέλλον και οι μαζικές  προσφυγές  στη δικαιοσύνη.

Αναμένουμε κι ευελπιστούμε στην κατά το δυνατόν συντομώτερη και θετική  ανταπόκριση του Υπουργείου Σας στην παρούσα μας, ενημερώνοντας πάραυτα στη συνέχεια το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Αλιείας) , νομίμως εκπροσωπουμένου (Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα ) για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΕΕΑ και τις δραστηριότητές της μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της:
https://peea.com.gr/