Cover

Όμιλοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άπνοιας 2018

Η ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Άπνοιας του έτους 2018.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018 θα διεξαχθεί στις 22 Απριλίου, στο Δημοτικό κολυμβητήριο Αλίμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ και αθλητές συλλόγων εξωτερικού καθώς ο αγώνας είναι CMAS International open.

Το παράβολο συμμετοχής θα είναι 20 ευρώ ανά αθλητή.

Ο αγώνας  είναι ατομικός. Θα υπάρχει ανδρική και γυναικεία κατάταξη.

Στον αγώνα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της δυναμικής άπνοιας και της στατικής άπνοιας. Στον αγώνα θα ισχύσουν μόνο εθνικά ρεκόρ και όχι παγκόσμια.

Από τα αποτελέσματα του αγώνα θα σχηματιστεί Εθνική ομάδα για να συμμετάσχει, με έξοδα καλυμμένα από την ΕΟΥΔΑ, υπό προϋποθέσεις επιδόσεων και αγωνιστικών αναγκών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CMAS 2018.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ  μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος.

Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως,  να αναγράφουν :

Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.

Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2017 και  τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος  θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος  αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.

Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση  σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.

Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Η ΕΟΥΔΑ ο Αλυτάρχης, ο διοργανωτής, οι κριτές και τα άλλα εμπλεκόμενα άτομα καθώς και το κολυμβητήριο ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκεται ιατρός για την κάλυψη τυχόν ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο είτε με φαξ  2109823840 είτε στο email info@eoyda.gr το αργότερο έως 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 .

Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :

Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)

Γραμματειακή υποστήριξη

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Υπεύθυνος διοργάνωσης

Ονοματεπώνυμο  Απόστολος Μπέλλος

Τηλ 6975863210   email tolisbellos@gmail.com

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η ΕΟΥΔΑ αθλοθετεί :

Μεταλλια σύνολο τρία (3) σε κάθε αγώνισμα.

Για τους τρεις πρώτους νικητές στο ατομικό.

Για τις τρεις πρώτες νικήτριες στο ατομικό.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018   

Ώρα 19.00                       Δηλώσεις αθλητών – Έλεγχος Δελτίων

Ώρα 20.00                         Οδηγίες – Διευκρινίσεις

 Κυριακή 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ώρα 08.30                       Συγκέντρωση αθλητών – Έλεγχος Δελτίων

Ώρα 09.00                         Οδηγίες – Διευκρινίσεις

Ώρα 10.00                        Έναρξη αγώνα

Ώρα 00.00                        Λήξη αγώνα

Ώρα 00.15                        Ενστάσεις

Ώρα 00.30                        Έκδοση αποτελεσμάτων

Ώρα 01.00                        Βραβεύσεις νικητών

Όπου 00.00 η ώρα λήξης του αγωνίσματος αναλόγως των συμμετοχών.

Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και καλή επιτυχία.