Ψαρεμα απο Σκαφος

Βίντεο: Ψάρεμα με Παραδοσιακή Ζόκα

Ψάρεμα με Παραδοσιακή Ζόκα για συναγρίδες, φαγκριά, τσαούσια, ροφούς, σφυρίδες, βλάχους και συναγρίδες. Δείτε το αρμάτωμά της με κλέφτες, το πως δολώνουμε το καλαμάρι και στη συνέχεια δείτε ένα ωραίο τσαούσι που βγαίνει με αυτήν.