Cover

Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια

Κάρυστος: Διασυλλογικοί & Προκριματικοί Αγώνες Αλιείας με Φελλό Στερεάς Ελλάδας 2018

Ο σύλλογος ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, διοργανώνει Διασυλλογικούς και Προκριματικούς αγώνες αλιείας με φελλό Στερεάς Ελλάδας από λιμενικές εγκαταστάσεις του έτους 2018.
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν στο λιμάνι ή στον λιμενοβραχίονα της Καρύστου στις 27 και 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 το Σάββατο από τις 06.00-21.30 και την Κυριακή από τις 7.00-12.30
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται για την ατομική κατάταξη σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Προσαρτήσεις του.
Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής 10 ευρώ για κάθε έναν αθλητή και για κάθε έναν αγώνα, το οποίο είναι απολύτως ανταποδοτικό των εξόδων διοργάνωσης του αγώνα, των λειτουργικών εξόδων της ΕΟΥΔΑ και των αναγκών της Εθνικής Αποστολής που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής θα καταβάλλεται στον Αλυτάρχη που έχει ορίσει η ΕΟΥΔΑ με την έκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Είσπραξης της ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος θα παραλαμβάνει ΑΜΕΣΑ το ποσό που έχει ξοδέψει για τις οργανωτικές του ανάγκες με την έκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Είσπραξης και των παραστατικών του.
Τυχόν υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα διατίθεται ΑΥΤΟΥΣΙΟ και αποκλειστικά στις λειτουργικές ανάγκες της ΕΟΥΔΑ καθώς και για τις ανάγκες της Εθνικής Αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Ο αγώνας είναι ατομικός .

Το δόλωμα και η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει έκαστος αθλητής σε κάθε έναν αγώνα είναι της ευθύνης του κάθε αθλητή και θα είναι ως κάτωθι :
• 1 κουτί ακροβάτη (μέχρι 50γρ το κουτί)
• 250 gr ΓΑΡΙΔΑ (χωρίς καμία παρέμβαση)
• 500 gr μπιγκατίνι

Η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει έκαστος αθλητής καθορίζεται στα 3 κιλά σε συσκευασμένες σακούλες του εμπορίου .
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άλλης μαλάγρας πέρα του εμπορίου όπως και επίσης η χρήση πρόσθετων και αμινοξέων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό, αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη και τις ποσότητες των δολωμάτων, προ της έναρξης του αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα για ότι βρεθεί μη νόμιμο στην ψαρεύτρα αθλητή αποβάλετε αμέσως από τον αγώνα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από της 20/10/ 2017 και εφεξής και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:
1. Αλυτάρχης : Κώστας Δρόσος
2. Μέλος : Λιζάρδος Γιώργος
3. Μέλος : Περιβολάρης Τάσος
Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν έναν (1) αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι αγωνιζόμενος αθλητής.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με την καταβολή παραβόλου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης του αγώνα, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αλλιώς αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.
Χρόνος υποβολής ενστάσεων
Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του (όλοι οι αρχηγοί των συλλόγων θα μπορούν να κάνουν έλεγχο στα Δελτία Συμμετοχής όσον αφορά την έγκαιρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, υποβολή τους)
Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την ζύγιση σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.

Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα και την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται ΑΜΕΣΩΣ από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους.
Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου.
Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.
Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας (σε κάθε αγώνα) ΔΕΝ θα συμμετέχουν στον αγώνα ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Αθλητές που δεν θα είναι παρόντες κατά την εκφώνηση των ονομάτων προ της κλήρωσης κατά την συγκέντρωση των αθλητών θα λαμβάνουν κίτρινη κάρτα και σε περίπτωση υποτροπής θα λαμβάνουν κόκκινη κάρτα και δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Αθλητές που δεν θα είναι παρόντες στην τελετή απονομών θα λαμβάνουν κίτρινη κάρτα και σε περίπτωση υποτροπής θα λαμβάνουν κόκκινη κάρτα και δεν θα συμμετέχουν στον επόμενο αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.
2.- Οι αρχηγοί των συλλόγων καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής όλων των αθλητών τους που θα είναι παρόντες, και για τις δύο αγωνιστικές ημέρες.
3.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας όλων ανεξαιρέτως των παρόντων αθλητών τους.
4.- Εκφωνούνται τα ονόματα των αθλητών και αν κάποιος έχει καθυστερήσει να παρουσιαστεί λαμβάνει κίτρινη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα ακολουθεί τον αθλητή σε όλο το Πρωτάθλημα και σε περίπτωση υποτροπής ο αθλητής λαμβάνει κόκκινη κάρτα και δεν συμμετέχει στον αγώνα.
5.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού
6.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και για τις δύο αγωνιστικές ημέρες σύμφωνα με την διαδικασία κλήρωσης για την οποία έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως όλοι οι αρχηγοί των συλλόγων.
7.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των θέσεων της 1ης αγωνιστικής των αθλητών ανά Τομέα
8.- Οι αθλητές αρχίζουν την προετοιμασία τους μέσα στις ψαρεύτρες τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο μετά το ηχητικό σήμα για να μπουν στης ψαρεύτρες τους , και θα έχουν μία ώρα να ετοιμαστούν.
9.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον εν γένει αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου ΠΡΟ της έναρξης του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.
10.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα και μόνο μετά το σήμα έναρξης αρχίζει και το μαλάγρωμα.
11.- Με την ηχητική σήμανση της λήξης του αγώνα αρχίζει ΑΜΕΣΩΣ η ζύγιση των αλιευμάτων από την θέση Αρ. 1 του Α Τομέα. ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
Κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να εξέλθει αθλητής από την ψαρεύτρα του χωρίς την άδεια του κριτή καθώς επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος στις ψαρεύτρες των αθλητών, ατόμων άλλων πλην των κριτών και των μελών της Επιτροπής αγώνα. Τυχόν αρχηγοί που δεν θα είναι συγχρόνως και αγωνιζόμενοι αθλητές, έχουν δικαίωμα να εισέλθουν για μικρό χρονικό διάστημα ΜΟΝΟ στις ψαρεύτρες των αθλητών του συλλόγου τους αφού πρώτα πάρουν άδεια από τον κριτή η τον αλυτάρχη.
Η ΕΟΥΔΑ ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκονται ιατροί από το Νοσοκομείο Καρύστου για την κάλυψη τυχόν ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.
Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.
Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :
1. Δημιουργία ψαρευτρών.
2. Τα έπαθλα των βραβεύσεων
3. Γραμματειακή υποστήριξη (κλήρωση, αριθμοί θέσεων συμμετεχόντων αθλητών έντυπα αποτελεσμάτων)
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες :
Περιβολάρης Τάσος : 6931952504
ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ EMAIL
karma-tasos@hotmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ώρα 19.30 Συγκέντρωση και κλήρωση Θέσεων και τον 4 Αγώνων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 1ος ΑΓΩΝΑΣ

Ώρα 06.15 Συγκέντρωση

Ώρα 06.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – προετοιμασία

Ώρα 07.15 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος

Ώρα 11.15 Λήξη αγώνα- Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων

Ώρα 11.30 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 2Ος ΑΓΩΝΑΣ

Ώρα 12.00 Είσοδος στις ψαρεύτρες – προετοιμασία

Ώρα 12.15 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος

Ώρα 16.15 Λήξη αγώνα- Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων

Ώρα 16.30 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 3ος ΑΓΩΝΑΣ

Ώρα 16.45 Είσοδος στις ψαρεύτρες- προετοιμασία

Ώρα 17.00 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος

Ώρα 21.00 Λήξη αγώνα- Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων

Ώρα 21.30 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 4Ος ΑΓΩΝΑΣ

Ώρα 06.30 Συγκέντρωση

Ώρα 07.00 Είσοδος στις ψαρεύτρες –προετοιμασία

Ώρα 07.30 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος

Ώρα 11.30 Λήξη αγώνα- Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων

Ώρα 12.00 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων

Ώρα 12.30 Αποτελέσματα αγώνων

Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία.