Cover

Ειδησεις

Προκήρυξη: Διασυλλογικός Αγώνας Αλιείας με Φελλό 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ο όμιλος N.O.I.E.Σ-TUBERTINI, μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα αλιείας με φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ο αγώνας θα φιλοξενήσει και κατηγορία OPEN

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στη μαρίνα Καλλιθέας στις 19/09/2021 από τις 09:00 έως 13:00 Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα η εναλλακτική ημερομηνία είναι 26/09/2021 με το ίδιο πρόγραμμα.

Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Προσαρτήσεις του.

Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης, ως κάτωθι:

 • Ακροβάτης μέχρι 60γρ .
 • 250 γρ Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση).
 • 500 γρ μπικατίνι.
 • 5 Φέτες Ψωμί Τοστ
 • Επιτρέπεται η χρήση νωπών δολωμάτων έως 400 γραμμάρια (Σαρδέλα- Σαφρίδι – Γαύρος)

Η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε αθλητής καθορίζεται στα 3 κιλά σε συσκευασμένες σακούλες του εμπορίου. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής και αμινοξέων. ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό, αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη, τις ποσότητες των δολωμάτων καθώς και της μαλάγρας, προ της έναρξης αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 05/08/ 2019 και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

 • Αλυτάρχης : Κυρίτσης Δημήτρης
 • Μέλος : Αρμάου Μαργαρίτα
 • Μέλος : Στέργιου Ματίνα

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς που έχουν δηλωθεί με την καταβολή παράβολου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης. Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αλλιώς αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων.

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.

Για ότι αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, (άρθρο 60 του Γενικού κανονισμού) ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη του καθενός. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία και η κάρτα υγείας των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Στη κατηγορία ΟΠΕΝ η συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθυνών καθώς και υγείας.

Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.

2.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας όλων των αθλητών τους.

3.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού.

4.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και θέσεων των αθλητών σύμφωνα με την διαδικασία κλήρωσης (άρθρο 34 του Γενικού κανονισμού).

6.- Οι αθλητές αναχωρούν για της ψαρεύτρες τους.

7.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου προ της έναρξης του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.

9.- Δίδεται το πρώτο ηχητικό σήμα για τη είσοδο στης ψαρεύτρες και την ετοιμασία, ακολουθεί δεύτερο ηχητικό σήμα για την κατασκευή μαλάγρας και τρίτο για έναρξης του αγώνα ,μόνο μετά το σήμα έναρξης αρχίζει το μαλάγρωμα.

10.- Με την ηχητική σήμανση της λήξης του αγώνα αρχίζει αμέσως η ζύγιση των αλιευμάτων από την θέση Αρ.1. Τη διαδικασία της ζύγισης μπορούν να επιβλέπουν οι αρχηγοί των συλλόγων.

Η ΕΟΥΔΑ και ο Ν.Ο.Ι.Ε.Σ-TUBERTINI ως διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.

Οι προβλεπόμενες παροχές από το διοργανωτή σύλλογο είναι :

 • Δημιουργία ψαρευτρών.
 • Παροχή σνακ και νερού.
 • Κύπελλα βραβεύσεις.
 • Γραμματειακή υποστήριξη.

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειαστούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν. Θα βραβευτούν με κύπελλα οι αθλητές (ζευγάρια) που θα καταλάβουν τις θέσεις 1η ως 3η .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Κυριακή 29/09/2021

Ώρα 06.30 Συγκέντρωση αρχηγών. Πιστοποίηση αθλητών.

Ώρα 07.00 Έναρξη κλήρωσης θέσης αθλητών.

Ώρα 07.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – βυθομετρήσεις – προετοιμασία.

Ώρα 09.00 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος.

Ώρα 13.00 Λήξη αγώνα.

Ώρα 13.05 Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων.

Ώρα 14.00 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων.

Ώρα 14.30 Έκδοση αποτελεσμάτων Και βραβεύσεις.( Θα διεξαχθεί σε ξεχωριστό χώρο).

Κόστος συμμετοχής:15€

Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία!