Cover

Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια

Προκήρυξη Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αλιείας με Φελλό Βορείου Αιγαίου 2024

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου (ΝΑ.Ο.Κ), μετά από ανάθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.),
διοργανώνει τον 1ο – 2ο-  3ο & 4ο περιφερειακό διασυλλογικό αγώνα αλιείας με φελλό
από λιμενικές εγκαταστάσεις ως προκριματικοί αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του
έτους 2024.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., και τις εκάστοτε προσαρτήσεις του, ο οποίος ισχύει από 18/10/2023 , καθώς και με της διατάξεις του νόμου που διέπουν την Αθλητική Αλιεία ( Ν.2725/1999 ) και τις τροποποιήσεις του , που πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές των σωματείων – συλλόγων που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. , και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
συμμετοχής τους , ο σύλλογος τους διαθέτει ειδική Αθλητική αναγνώριση για το άθλημα της Αγωνιστικής Αλιείας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 (Β΄1670) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού , όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/571052/25-11-2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ :
ΟΙ Αγώνες θα διεξαχθούν :
1. 1ος Περιφερειακός αγώνας : Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 στη παραλιακή οδό στο Λιμάνι
Σάμου , (εναλλακτική ημερομηνία) Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 (πρωί)
2. 2ος Περιφερειακός αγώνας : Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023 στη παραλιακή οδό στο Λιμάνι
Σάμου , (εναλλακτική ημερομηνία) Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 (μεσημέρι)
3. 3ος Περιφερειακός αγώνας : Κυριακή 7 Ιανουάριου 2024 στη παραλιακή οδό στο Λιμάνι
Σάμου , (εναλλακτική ημερομηνία) Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 (πρωί)
4. 4ος Περιφερειακός αγώνας :7 Απριλίου 2024 στη παραλιακή οδό στο Λιμάνι Σάμου.
(εναλλακτική ημερομηνία) Κυριακή 14 Απριλίου 2024 (πρωί)
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής κάποιου αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών θα γίνει την εναλλακτική ημερομηνία με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα.

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ( πρωί )
Ώρα 06.00 Συγκέντρωση αρχηγών, Πιστοποίηση αθλητών .
Ώρα 06.30 Έναρξη κλήρωσης θέσης αθλητών.
Ώρα 07.00 Είσοδος στις ψαρεύτρες – βυθομετρήσεις – προετοιμασία.
Ώρα 08.30 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος.
Ώρα 12.30 Λήξη αγώνα.
Ώρα 12.45 Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων.
Ώρα 13.30 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων.
Ώρα 14.00 Έκδοση αποτελεσμάτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ( μεσημέρι )
Ώρα 10.00 Συγκέντρωση αρχηγών, Πιστοποίηση αθλητών .
Ώρα 10.30 Έναρξη κλήρωσης θέσης αθλητών.
Ώρα 11.00 Είσοδος στις ψαρεύτρες – βυθομετρήσεις – προετοιμασία.
Ώρα 12.30 Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος.
Ώρα 16.30 Λήξη αγώνα.
Ώρα 16.45 Έναρξη ζύγισης αλιευμάτων.
Ώρα 17.15 Λήξη ζύγισης αλιευμάτων.
Ώρα 17.45 Έκδοση αποτελεσμάτων.

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής ποσού 10,00 ευρώ για κάθε έναν αθλητή ανά αγώνα (40,00 € συνολικά ) τα οποία θα δοθούν με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους , (έως τις 19 Νοεμβρίου 2023 ).
Το ποσό καλύπτει τη συμμετοχή των αθλητών και στους τέσσερις (4) περιφερειακούς αγώνες και αφορά :
α) αντίτιμο συμμετοχής προς την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. , ποσού 5,00 ευρώ ανά αγώνα ανά αθλητή και
β) αντίτιμο προς τον διοργανωτή σύλλογο, ποσού 5,00 ευρώ ανά αθλητή για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης

ΔΟΛΩΜΑΤΑ – ΜΑΛΑΓΡΕΣ
Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης, ως κάτωθι:
● Ακροβάτης μέχρι 60γρ ή ένα μεγάλο κουτί.
● 250 γρ Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση).
● 250 γρ μπιγκατίνι.
● 100gr ψωμί
● 2kg σαρδέλα (ολόκληρη χωρίς παρέμβαση)
● 2kg μαλάγρα σε σκόνη
● 1kg αλάτι
Η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε αθλητής καθορίζεται στα 2 κιλά σε συσκευασμένες σακούλες του εμπορίου. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής και αμινοξέων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό, αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη, τις ποσότητες των δολωμάτων καθώς και της μαλάγρας, προ της έναρξης αλλά και κατά τη
διάρκεια του αγώνα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:
1. Αλυτάρχης : ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. Μέλος : ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. Μέλος : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΑΝΗΣ
Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς που έχουν δηλωθεί με την καταβολή παράβολου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης. Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του. Για ότι αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.
Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή
Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την
αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους,
(άρθρο 60 του Γενικού κανονισμού) ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη του καθενός. Σε
διαφορετική περίπτωση δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών καθώς και τις κάρτες υγείας αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα του αγώνα .
Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την κάρτα Υγείας αθλητή (σε κάθε αγώνα) δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.
2.- Η επιτροπή του αγώνα ελέγχει την λίστα των αθλητών που θα συμμετέχουν εάν αυτοί έχουν καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής τους .
3.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία :
α) τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας
β)τις κάρτες Υγείας όλων των αθλητών τους,
4.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και θέσεων των αθλητών σύμφωνα με την
διαδικασία κλήρωσης (άρθρο 34 του Γενικού κανονισμού).
5.- Οι αθλητές αναχωρούν και αρχίζουν την προετοιμασία μέσα στις ψαρεύτρες τους.
6.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια του ελέγχου προ της έναρξης του αγώνα, οι αθλητές μπορούν να μετρήσουν δοκιμαστικά τα αγκίστρια τους στον πιστοποιημένο κύλινδρο μέτρησης.
7.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα και μόνο μετά το σήμα έναρξης αρχίζει το μαλάγρωμα.
8.- Με την ηχητική σήμανση της λήξης του αγώνα αρχίζει αμέσως η ζύγιση των αλιευμάτων από την θέση Αρ.1. Τη διαδικασία της ζύγισης μπορούν να επιβλέπουν οι αρχηγοί των συλλόγων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι προβλεπόμενες παροχές από το διοργανωτή σύλλογο είναι :
1. Δημιουργία ψαρευτρών.
2. Παροχή σνακ και νερού.
3. Γραμματειακή υποστήριξη.
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειαστούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι
σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α., ο διοργανωτής σύλλογος Ναυταθλητικός όμιλος Καρλοβάσου, και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα. Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.
Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία!