ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Cover

ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Πως Δολώνουμε το Μύδι – Μύδι με Ελαστικό Νήμα

Ένα από τα καλά δολώματα του ψαρά είναι σίγουρα το μύδι. Με τη βοήθειά του καταφέρνει να πάρει μεγάλα κι εκλεκτά ψάρια όπως τσιπούρες, σαργούς, σηκιούς, κακαρέλους, σκαθάρ

Loading...